Сумнівна заборгованість за кредитами це

СОДЕРЖАНИЕ
0
14 просмотров
28 января 2019

А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам;

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам

Облік сумнівної заборгованості за кредитами суб’єктам господарської діяльності здійснюється за рахунками групи 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності»:

2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

2091 А Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності

2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарської діяльності

Облік сумнівної заборгованості за кредитами фізичним особам здійснюється за рахунками групи 229 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам»:

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

Облік заборгованості за сумнівними процентами за кредитами здійснюється за балансовими рахунками:

1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Одночасно заборгованість за сумнівними процентами за кредитами обліковується за позабалансовими рахунками групи 960 «Не сплачені в строк доходи»:

9600 А Не сплачені банками доходи

9601 А Не сплачені клієнтами доходи

Бухгалтерські проводки

1. Сумнівна заборгованість:

Д-т Сумнівна заборгованість за кредитом

К-т Прострочена заборгованість за кредитом

· за нарахованими за кредитом процентами:

К-т Прострочені нараховані доходи

К-т Нараховані доходи – у разі визнання їх сумнівними без відображення на рахунках «Прострочені нараховані доходи»

· нарахування доходів, що визнані сумнівними щодо отримання:

2. Погашення сумнівної заборгованості:

Д-т 1001, 1200, рахунки клієнтів

К-т Сумнівна заборгованість за кредитами

· за нарахованими за кредитом процентами:

Д-т 1001, 1200, рахунки клієнтів

Комерційні банки формують резерви для покриття можливих збитків за кредитними операціями. Вони створюють резерви за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах: кредити іншим банкам, клієнтам банку, за наданими гарантіями та поручительствами. Не здійснюється нарахування резервів за бюджетними кредитами, кредитами між установами в системі одного комерційного банку.

Резерви під заборгованість за кредитами розподіляються на:

· резерви під стандартну заборгованість за кредитами;

· резерви під нестандартну заборгованість за кредитами.

Резерви під стандартну заборгованість нараховуються на стандартні кредити. Резерви під нестандартну заборгованість нараховуються на нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити.

Резерви під заборгованість за кредитами формуються у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами кредитів та встановленого рівня резервів (табл. 4.1).

Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними операціями

Прострочена заборгованість за кредитами та нарахованими за ними процентами виникає у разі неможливості позичальника сплатити борг в обумовлений угодою строк.

Облік простроченої заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками простроченої заборгованості відповідних груп кредитів:

 • 1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам 2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання
 • 2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання
 • 2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
 • 2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
 • 2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
 • 2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
 • 2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам
 • 2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
 • 2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

1. Прострочена заборгованість за кредитом:

Д-т Прострочена заборгованість за кредитами

К-т Заборгованість за кредитами

2. Погашення простроченої заборгованості за кредитом:

Д-т 1001, 1200, 2600, 2620

К-т Прострочена заборгованість за кредитами

Сумнівна заборгованість за кредитами – це заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення. Облік сумнівної заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками сумнівної заборгованості:

 • 1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам
 • 2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарювання
 • 2093 А Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб’єктів господарювання
 • 2095 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
 • 2096 А Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
 • 2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
 • 2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
 • 2291А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам
 • 2292 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями
 • 2295 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

1. Сумнівна заборгованість за кредитом:

Д-т Сумнівна заборгованість за кредитами

К-т Прострочена заборгованість за кредитами

2. Погашення сумнівної заборгованості за кредитом:

К-т Сумнівна заборгованість за кредитами

Безнадійна заборгованість за кредитами – заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності.

Безнадійна заборгованість списується з балансових рахунків та одночасно ураховується за позабалансовим рахунком 9611 А «Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями».

Банки зобов’язані формувати резерви для покриття можливих збитків за кредитними операціями. Банки створюють резерви за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валюті: кредити іншим банкам, кредити

клієнтам банку, за наданими гарантіями та поручительствами. Не нараховуються резерви: за бюджетними кредитами, за кредитами між установами в системі одного банку.

Резерви під заборгованість за кредитами поділяються: на резерви під стандартну заборгованість за кредитами; резерви під нестандартну заборгованість за кредитами. Резерви під стандартну заборгованість нараховуються на стандартні кредити. Резерви під нестандартну заборгованість нараховуються на нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити.

Резерви під заборгованість за кредитами формуються у повному обсязі відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами кредитів та встановленого рівня резервів (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Порядок визначення розміру резервів за кредитними операціями, %

Категорія кредитної операції

Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику)

Коефіцієнт резервування за кредитними операціями в іноземній

валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

Бухгалтерський облік простроченої, сумнівної та безнадійної заборгованості за кредитними операціями.

Прострочена заборгованість за кредитами та нарахованими за ними процентами виникає у разі неможливості позичальника сплатити борг в обумов­лений угодою строк.

Облік простроченої заборгованості за кредитами здійснюється за рахунка­ми простроченої заборгованості відповідних груп кредитів:

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за враховани­ми векселями суб’єктам господарювання

2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операція­ми факторингу із суб’єктами господарювання

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що на­дані фізичним особам

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за враховани­ми векселями фізичним особам

2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фі­зичним особам

Сумнівназаборгованість за кредитами — це заборгованість, за якою в банку є сумнів щодо її погашення. Облік сумнівної заборгованості за кредитами здійснюється за рахунками сумнівної заборгованості:

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів госпо­дарювання

2093 А Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб’єктів госпо­дарювання

2095 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2096 А Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що на­дані суб’єктам господарювання

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2291А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2292 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями

2295 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізич­ним особам

Безнадійна заборгованість за кредитами— заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою ми­нув строк позовної давності.

Безнадійна заборгованість списується з балансових рахунків та одночасно ураховується за позабалансовим рахунком 9611 А «Списана у збиток заборго­ваність за кредитними операціями».

Банки зобов’язані формувати резерви для покриття можливих збитків за кредитними операціями. Банки створюють резерви за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валюті: кредити іншим банкам, кредити клієнтам банку, за наданими гарантіями та поручительствами. Не нарахову­ються резерви: за бюджетними кредитами, за кредитами між установами в системі одного банку.

Резерви під заборгованість за кредитами поділяються: на резерви під стан­дартну заборгованість за кредитами; резерви під нестандартну заборгованість за кредитами. Резерви під стандартну заборгованість нараховуються на стан­дартні кредити. Резерви під нестандартну заборгованість нараховуються на нестандартні кредити, а саме: кредити під контролем, субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити.

Резерви під заборгованість за кредитами формуються у повному обсязі від­повідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами кредитів та встановленого рівня резервів (табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Порядок визначення розміру резервів за кредитними операціями, %

Источники: http://studopedia.su/5_30483_a-sumnivna-zaborgovanist-za-kreditami-yaki-nadani-inshim-bankam.html, http://pidruchniki.com/19240701/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/buhgalterskiy_oblik_prostrochenoyi_sumnivno_beznadiynoyi_zaborgovanosti_kreditnimi_operatsiyami, http://studopedia.com.ua/1_199760_buhgalterskiy-oblik-prostrochenoi-sumnivnoi-ta-beznadiynoi-zaborgovanosti-za-kreditnimi-operatsiyami.html

Комментировать
0
14 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно